Zrównoważona mobilność miejska - relacja i zapis wideo seminarium

Transport i mobilność miejska Opublikowano: 29.10.2021
FRL-sem24-2-www.jpg
Jakie są aktualne wyzwania oraz możliwości rozwoju mobilności miejskiej, czym jest mobilność zrównoważona i dlaczego jest taka ważna – o tym mówiono podczas seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

XXIV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) nosiło tytuł „Zrównoważona mobilność miejska jako czynnik rozwoju miasta”. Tym razem seminarium transmitowane było z Pleszewa. Władze tego miasta od dwóch lat realizują tu koncepcję miasta kompaktowego, czyli: spójnego i optymalnego. Jego mieszkańcy łatwo mogą przemieścić się z urzędu do biblioteki, ze sklepu do przychodni, ze szkoły na pizzę, z pracy do domu. I właśnie o idei miasta kompaktowego – tzw. 15-minutowego - w kontekście zrównoważonej mobilności miejskiej mówił podczas seminarium burmistrz Pleszewa, Arkadiusz Ptak.

Zatłoczone ulice i niewystarczające bezpieczeństwo drogowe, hałas, zanieczyszczenia powietrza – to problemy, z jakimi mierzą się współczesne miasta. Odpowiedzią na nie jest m.in. zrównoważona mobilność miejska. Jednym z głównych wyzwań miast w zakresie transportu staje się działanie ukierunkowane na zmianę zachowań transportowych mieszkańców, wyrażającą się zrównoważonym podejściem do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach.

- Chcemy zmniejszyć wpływ na środowisko wszystkimi możliwymi sposobami – to mamy na myśli mówiąc o zrównoważonej mobilności – mówił podczas spotkania dr Michał Wolański ze Szkoły Głownej Handlowej. I zwrócił uwagę na dwa czynniki, które sprawiają, że mieszkańcy korzystają lub nie z komunikacji publicznej. Po pierwsze jest to rozwój dróg – im więcej buduje się dróg, tym chętniej korzystamy z samochodów. Każdy więc samorząd powinien zadać sobie kluczowe pytanie: ile chce zainwestować w drogi, a ile w transport publiczny. Drugim czynnikiem, który wpływa na zachowania transportowe mieszkańców naszych miast, miasteczek i gmin wiejskich jest „zwijanie się” transportu publicznego. Pokazują to chociażby dane dotyczące zmniejszającej się w ciągu ostatnich 14 lat liczby przejechanych kilometrów przez publiczne autobusy. Tu korelacja jest wyraźna: zwiększenie liczby przejechanych przez nie kilometrów zwiększa liczbę ich pasażerów.

- W małych i średnich miastach bardzo ważne są relacje z obszarami podmiejskimi i wiejskimi – mówił dr Wolański.- I tu obserwujemy od 2006 roku regres komunikacji. Auta 20-letnie wożące młodych ludzi do szkół średnich – to obraz polskiej motoryzacji poza wielkimi miastami. Wynika on m.in. z wykluczenia komunikacyjnego tych obszarów.

Aż do 26% sołectw na terenie Polski nie dociera żaden transport publiczny. Do dużej grupy miejsc dociera z kolei jedynie transport dowożący dzieci do szkół podstawowych. Zamiera on po godzinie 16 oraz w weekendy. Choć – jak podkreślają samorządowcy – problemem jest kwestia finansowania komunikacji publicznej, dr Wolański rekomenduje w trudnych czasach mniej inwestować w drogi dla samochodów i nie oszczędzać na ofercie transportu publicznego.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wnioski z raportu z badań na temat elektromobilności w gminach w Polsce. W badaniu aż 2177 gmin przyznało, że nie posiada strategii rozwoju elektromobilności. Jedynie 53 gminy opracowały taki dokument. W latach 2017-2020 w 1970 badanych gminach nie podejmowano działań związanych z rozwojem elektromobilności. Działania takie wystąpiły w 260 jednostkach objętych badaniem. Na przykład 46% gmin prowadziło edukację w kierunku zwiększania świadomości elektromobilności wśród mieszkańców.

Uczestnicy seminarium poznali doświadczenia województwa dolnośląskiego z zakresu elektromobilności, praktyczne doświadczenia z zastosowania m.in. koncepcji miasta kompaktowego, funkcjonowania zintegrowanego centrum komunikacyjnego w mieście powiatowym oraz działań związku powiatowo - gminnego jako formy rozwoju transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym.

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium (poniżej) oraz do zapoznania się z prezentacjami prelegentów (w załączeniu). Na stronie Forum Rozwoju Lokalnego znaleźć można dodatkowo wszystkie prelekcje i wystąpienia z ostatniego seminarium podzielone na kategorie: „Okiem eksperta” i „Dobre praktyki”.


Przypomnijmy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL - http://www.forum-rozwoju-lokalnego.
(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Mobilność miejska – aktualne wyzwania oraz możliwości jej rozwoju – dr Michał Wolański
Miasto 15-minutowe jako miasto odporne - dr hab. Paweł Kubicki
Wnioski z raportu z badań nt. elektromobilności w gminach w Polsce – dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka
Koncepcja zeroemisyjnego transportu w województwie dolnośląskim – dr Maciej Zathey
Zrównoważona mobilność miejska w kompaktowym mieście. Studium Pleszewa – dr hab. Arkadiusz Ptak
Skawina – dojazdy do szkół jako część modelu funkcjonalno-przestrzennego – Maciej Zacher
Wągrowiec - przykład zintegrowanego centrum komunikacyjnego w mieście powiatowym – Grzegorz Kamiński
Związek powiatowo - gminny, jako forma rozwoju transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym – Seweryn Kobiela
Przewoźnik ponadlokalny - Międzygminna spółka „PKS Złocieniec” – Waldemar Włodarczyk

Pozostałe aktualności

Transport i mobilność miejska
foto-semianrium-Zarzad_Transportu_Publicznego_w_Krakowie.jpg
Zrównoważona mobilność miejska – relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas ostatniego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.
Transport i mobilność miejska
FRL-32.jpg
O zrównoważonej mobilności miejskiej - zapraszamy na seminarium FRL
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Transport i mobilność miejska
FRL-sem24-2-www.jpg
Zrównoważona mobilność miejska – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Dziś o godz. 10.00 zapraszamy do oglądania transmisji kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem będzie zrównoważona mobilność miejska oraz wiążące się z nią wyzwania dla miast.
Transport i mobilność miejska
FRL-sem24-2-www.jpg
Zrównoważona mobilność miejska – zapraszamy na seminarium FRL
Tematowi zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wyzwaniom, jakie stoją przed miastami w dziedzinie organizowania transportu poświęcone będzie najbliższe seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy