Sieci Wymiany Doświadczeń

W ramach Forum Rozwoju Lokalnego zostaną utworzone Sieci Wymiany Doświadczeń. Sieci Wymiany skupią zainteresowanych przedstawicieli miast, ekspertów, administrację centralną wokół ważnych i pilnych zagadnień dla rozwoju polskich miast.

Utworzenie sieci jest ściśle powiązane z harmonogramem realizacji programu „Rozwój Lokalny” i skierowane w szczególności do miast uczestniczących w programie. Do 31 października miasta, które biorą udział w projekcie „Rozwój Lokalny” składają kompletne propozycje projektów związanych z nową wizją rozwoju, spośród których wybranych zostanie 15. Tematyka sieci będzie nawiązywać do zagadnień, które pojawią się w wybranych projektach miejskich.

Więcej informacji już wkrótce.

Partnerzy