Sieradz - Polityka wsparcia podmiotów gospodarczych

Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza - wystąpienie podczas V seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się on-line w dniu 18 czerwca 2020 r.

Partnerzy