Starachowice - Jak wyniki badań i analiz wpłynęły na ocenę zmian sytuacji społeczno-ekon. miasta?

Jakie potencjały i deficyty lokalne uwidoczniły, jakie konsekwencje tych zmian uświadomiły, jakie działania zainicjowały?

Partnerzy