Krajowa Polityka Miejska 2030 - stan prac w Grupach Eksperckich prowadzonych przez IRMiR

Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu. Aktualny stan prac w Grupach Eksperckich prowadzonych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów - przedstawiciele samorządu.

Partnerzy