Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna - Instytucjonalizacja współdziałania interesariuszy

Jan Mazurczak, prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - wystąpienie podczas II seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego", które odbyło się on-line w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Partnerzy