Rydułtowy - MRL w praktyce zarządzania i życia miasta

MRL w praktyce zarządzania i życia miasta na przykładzie Rydułtów – dyskusja nt. indywidualnych możliwości dla miasta z wykorzystania MRL w zarządzaniu miastem i w rozwijaniu współpracy z interesariuszami (spotkania z młodzieżą i przedsiębiorcami)

Partnerzy