Rawicz – zrównoważony rozwój, w tym projekt Plan Działań dla Miast

Rawicz – zrównoważony rozwój, w tym projekt Plan Działań dla Miast ,,Miasto Rawicz partnerem dla zrównoważonego rozwoju zapobiegającym negatywnym skutkom zmian klimatu’’ (cel 11)

Partnerzy