wroSIP – Ponadlokalny system informacji przestrzennej jako platforma współpracy miast i gmin

Renata Krasel, Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, Grzegorz Roman, doradca sektorowy ZMP - wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast", które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.

Partnerzy