Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK - Oferta BGK dla JST

Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK - wystąpienie podczas V seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Finanse miast jako czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się on-line w dniu 18 czerwca 2020 r.

Partnerzy