dr hab. inż. Piotr Kowalczak - Meteorologiczne i hydrologiczne skutki urbanizacji

dr hab. inż. Piotr Kowalczak - wystąpienie podczas VI seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Woda - zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?", które odbyło się on-line w dniu 2 lipca 2020 r.

Partnerzy