prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak - Woda w przestrzeni miasta - zagospodarowanie wód opadowych

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak - wystąpienie podczas VI seminarium Forum Rozwoju Lokalnego " Woda - zasób życia (endogenny potencjał) czy zagrożenie?", które odbyło się on-line w dniu 2 lipca 2020 r.

Partnerzy