Andrzej Porawski - Uruchomienie wewnętrznych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast

Andrzej Porawski, dyrektor biura ZMP - wystąpienie podczas I seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju", które odbyło się on-line w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Partnerzy