Maciej Aulak - Program ROZWÓJ LOKALNY

Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - wystąpienie podczas I seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju", które odbyło się on-line w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Partnerzy