Raport OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce

PANEL I - Raport OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce i narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego JST

Partnerzy