Daniel Baliński - Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (partnerstwa terytorialne, strategia ponadlokalna, OF)

Partnerzy