Piotr Zygadło - Doświadczenia z realizacji ZIT i przyszłość polityki spójności po 2020 r.

Doświadczenia z realizacji ZIT i przyszłość polityki spójności po 2020 r – wymiar terytorialny (ZIT i inne mechanizmy współpracy terytorialnej)

Partnerzy