Isidora Zapata - Samoocena jako wsparcie JST w procesie planowania i wdrażania strategii rozwoju

Partnerzy