Daniel Baliński - Przedstawienie „Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030”

Przedstawienie „Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030” oraz dalszych prac nad dokumentem – Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, MFiPR

Partnerzy