Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu - dyskusja

Tematy dyskusji: kształtowanie przestrzeni, gospodarka i rynek pracy, transport i mobilność miejska, mieszkalnictwo i polityki społeczne, środowisko i adaptacja do zmian klimatu, zarządzanie i finanse publiczne

Partnerzy