Janusz Szewczuk - Optymalny model planowania strategicznego w świetle doświadczeń ZMP

Partnerzy