Doradcy Miast ZMP - Prezentacja narzędzi planowania strategicznego i przykładów ich zastosowania

Partnerzy