Dyskusja: Warunki dla efektywnego wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej

- Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP - Aleksandra Kruszewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju UM Ruda Śląska - Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR - Mirosława Puton, Wydziału Budżetu i Księgowości UM Lublin

Partnerzy