Ewa Sobkiewicz, Joanna Nowaczyk - Podsumowanie kampanii „Działaj lojalnie, kupuj lokalnie”

Ewa Sobkiewicz - prezes stowarzyszenia IFR Joanna Nowaczyk -zastępca dyrektora biura ZMP

Partnerzy