Agnieszka Kapciak - Projektowane zasady realizacji zadań ze środków europejskich

Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy Projektowane zasady realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (UP, programy operacyjne, KPO, ustawa wdrożeniowa).

Partnerzy