Jarosław Komża - Komentarz ZMP do projektu ustawy wdrożeniowej dla perspektywy finansowej UE

Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy Komentarz ZMP do projektu ustawy wdrożeniowej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

Partnerzy