Jarosław Komża - Instrumenty terytorialne mechanizmem wsparcia rozwoju terytorialnego

Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy Rodzaje instrumentów (ZIT, RLKS, inne), warunki ich stosowania (rodzaje strategii, stała forma) i gdzie znaleźć regulacje (Umowa Partnerstwa i ustawa wdrożeniowa). Szerokie wsparcie dla partnerstw terytorialnych przez Urzędy Marszałkowskie.

Partnerzy