Marek Orszewski - Przykład IZ RPO jako dobra praktyka realizująca zintegrowane podejście

Finansowanie Rozwoju Terytorialnego z funduszy UE 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Instrumenty terytorialne mechanizmem wsparcia rozwoju terytorialnego – zintegrowanym, adekwatnym do problemów i potencjału obszaru.

Partnerzy