Jan Olbrycht - Europejska polityka miejska – Nowa Karta Lipska, Porozumienie z Ljubljany

Partnerzy