Ryszard Pawlik - Taksonomia – system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Taksonomia – system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jako nowy warunek wdrażania projektów w Unii Europejskiej

Partnerzy