Ryszard Grobelny - Monitor Rozwoju Lokalnego jako źródło informacji

Monitor Rozwoju Lokalnego jako źródło informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej wpływającej na finanse miast

Partnerzy