Aleksandra Kułaczkowska - Regiony Rewitalizacji jako inicjatywa wsparcia rewitalizacji w Polsce

3. edycja współpracy z Zespołami ds. rewitalizacji z urzędów marszałkowskich

Partnerzy