Anna Dyszkant - Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Znaczenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji

Partnerzy