Katarzyna Spadło, IRMiR - Wnioski dot. sytuacji w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19

Katarzyna Spadło, kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR - wystąpienie podczas IV seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Mieszkalnictwo istotnym czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się w wersji on-line w dniu 4 czerwca 2020 r.

Partnerzy