Aleksandra Jadach-Sepioło, Piotr Górka, Piotr Jański - Kooperatywy mieszkaniowe jako trzecia droga

Aleksandra Jadach-Sepioło, zastępca dyrektora IRMiR, Piotr Górka, Piotr Jański, doradcy miasta ZMP - wystąpienie podczas IV seminarium Forum Rozwoju Lokalnego "Mieszkalnictwo istotnym czynnik rozwoju lokalnego", które odbyło się w wersji on-line w dniu 4 czerwca 2020 r.

Partnerzy