Baza dobrych praktyk

To ponad 400 wystandaryzowanych opisów praktyk zrealizowanych przez miasta, gminy i powiaty od 2007 roku.

Baza gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a także współpracą międzysamorządową.

Dokumentuje i promuje dobre praktyki zarządzania w samorządach oraz doświadczenia w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane.

Dobre praktyki podzielone są na dziedziny:

  • Usługi społeczne
  • Usługi techniczne
  • Rozwój instytucjonalny
  • Efektywność energetyczne
  • Współpraca JST-NGO
  • Współpraca między JST
  • Dialog społeczny
  • Praktyki związane ze zrealizowanymi projektami

Baza Dobrych Praktyk jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich.

Opisy dobrych praktyk znajdują się tutaj.

Partnerzy