Koalicja dla edukacji


Koalicja dla edukacji

Kwadratowy stół - Polska Edukacja 2035

Wspólna, rzetelna debata o oświacie

List do ministra edukacji to pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji, której głównym celem jest przygotowanie Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. W pracach Kwadratowego Stoły brali udział najważniejsi interesariusze systemu oświaty: nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe i samorządy. Obecnie największym sukcesem Kwadratowego Stołu jest to, że mimo różnic interesów udało się spotkać i rozmawiać.

List do MEN zawiera listę najpilniejszych postulatów, które powinny zostać zrealizowane już do 1 września 2019 roku. Prace odbywają się w pięciu podstolikach tematycznych, za które odpowiadają następujące organizacje:

1. Uczeń - rodzic - nauczyciel - szkoła - Fundacja Edukacyjna ODITK
2. Jakość i standardy oświatowe - OSKKO
3. Finansowanie oświaty - ZMP
4. Organizacja systemu oświaty - ZGW RP i FIO
5. Pracownicy oświaty - JaNauczyciel


Przydatne informacje:

Postulaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej - 19.06.19 r.

Raport o finansowaniu oświaty w Polsce 2004-2018


  II Samorządowa Debata Oświatowa, która odbyła się 11 kwietnia w PKiN w Warszawie, zakończyła się decyzją o zorganizowaniu Kwadratowego stołu. Ma on wypracować raport: Polska Edukacja 2035. Założenia do modelu systemu oświaty, który powinien być gotowy we wrześniu 2019 roku. Inicjatorzy – samorządowcy – zaprosili do współpracy wszystkich. Jako pierwsze odpowiedziały na to zaproszenie organizacje pozarządowe.

  Do pracy nad określeniem przyszłego modelu oświaty w Polsce w perspektywie do roku 2035 zostali zaproszeni wszyscy:

  • Obywatele (przedstawiciele: rodziców i Rad Rodziców, organizacji pozarządowych, oświaty niepublicznej, młodzieżowych rad gmin, absolwenci szkół),
  • Pracownicy oświaty i wychowania (związki zawodowe, organizacje branżowe),
  • Samorządy terytorialne (reprezentanci gmin, powiatów i województw),
  • Administracja rządowa (przedstawiciele ministerstw, wojewodów, kuratorów oświaty, jednostek badawczych i wspierających),
  • Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i działalność dydaktyczną w obszarze oświaty i wychowania; przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski i innych religii; przedstawiciele pracodawców prowadzących szkoły zawodowe oraz inne osoby, które zechcą poświęcić swój czas, aby stworzyć model oświaty w Polsce do roku 2035.

  Partnerzy