SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH (SAS)

W roku 1996 Związek Miast Polskich zapoczątkował prace nad budową Systemu Analiz Samorządowych. Celem było zbudowanie unikalnego powszechnie dostępnego systemu, dzięki któremu miasta mogły zbierać i w efekcie analizować przez internet dane niedostępne dotychczas w żadnych innych systemach oraz w statystyce publicznej. W wyniku prac ZMP, jak i aktywnego uczestnictwa miast członkowskich, w naszych badaniach powstało narzędzie, które systematycznie do roku 1999 do 2018 wspomagało jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu usługami publicznymi i ich rozwojem.

SAS był bazą danych i wskaźników obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST
 • główne uwarunkowania rozwojowe
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

Co mierzyliśmy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczna (od 1999)
 • kultura (od 1999)
 • gospodarka komunalna (od 2007)
 • gospodarka mieszkaniowa (od 2007)
 • efektywność energetyczna w miastach (od 2006)
 • edukacja (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografia (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)
 • udostępnialiśmy ankiety do badania jakości usług publicznych i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania

Jak pozyskiwaliśmy, przetwarzaliśmy i udostępnialiśmy wyniki?

 • dane pozyskiwaliśmy z miast (miasta, które przystąpiły do badań) lub statystyki publicznej (dla wszystkich JST)
 • tworzyliśmy zestawy wskaźników (udział ekspertów i członków Grup Wymiany Doświadczeń)
 • prowadziliśmy bazę danych umożliwiającą dokonywanie dowolnych porównań pomiędzy JST (w tym grupy porównawcze)
 • zlecaliśmy analizy sektorowe
 • przygotowywaliśmy raporty o stanie miast w zakresie stanu finansów, oświaty oraz rozwoju miasta

Partnerzy