Zgromadzenie Ogólne ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

  • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
  • odbywa się raz w roku,
  • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
  • kształtuje działalność programową Związku,
  • uchwala statut Związku,
  • ustala wyskokość składki członkowskiej i budżet Związku.
3 i 4 marca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Spotkanie było połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej.


5 marca 2015 r. w Poznaniu odbyło się XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Spotkanie towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego. Pierwszy raz po wyborach samorządowych spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym delegaci miast do ZMP. W poznańskim spotkaniu wzięli udział nowowybrani prezydenci, burmistrzowie oraz radni wybrani przez swoje samorządy do pracy w Związku, a także samorządowcy składający swój mandat w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej.


13-14 marca 2014 r. XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Zabrzu.


28 lutego-1 marca 2013 r. XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Kołobrzegu.


8-9 marca 2012 r. XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Karpaczu.


Sprawozdania Zarządu Związku Miast Polskich z poprzednich lat dostępne są tutaj.

Partnerzy