eSAT wkracza do samorządów!

Opublikowano: 08.12.2022
Już od listopada Związek Miast Polskich udostępnia oprogramowanie (eSAT) do samooceny dla polskich jednostek samorządowych autorstwa OECD. Dzięki samoocenie m.in. można dokonać przeglądu obecnych procedur i zintegrować proces zarządzania rozwojem.

Wszystkie miasta, gminy i powiaty, które stawiają sobie za cel skuteczniejsze zarządzanie rozwojem lokalnym, powinny zajrzeć na stronę: https://www.samoocena.monitorr...

16 listopada, podczas spotkania benchmarkingowego zorganizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów dla 43 samorządów po raz pierwszy narzędzie samooceny zostało zaprezentowane potencjalnym użytkownikom.

Co warto wiedzieć o samoocenie?

  • Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce (SAT) zostało opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, przy aktywnym współudziale polskich samorządów i innych instytucji publicznych.
  • Umożliwia miastu, powiatowi lub gminie dokonać kompleksowego przeglądu procesu zarządzania rozwojem w zakresie: planowania rozwoju, doskonalenia usług publicznych i przygotowania instytucjonalnego do skutecznego zarządzania rozwojem.
  • Pozwala spojrzeć na swoją jednostkę obiektywnym okiem międzynarodowych ekspertów. OECD zaprojektowało pożądany poziom instytucjonalnej dojrzałości samorządu
    w oparciu o najlepsze praktyki państw wysokorozwiniętych, jednak z uwzględnieniem prawnych uwarunkowań Polski.
  • Posiada kompleksowe wsparcie informatyczne procesu – od elektronicznych kwestionariuszy, przez automatyczny raport do opracowania planu działania. Portal eSAT został opracowany przez Związek Miast Polskich dla potrzeb wdrożenia samooceny OECD. Powstał z inicjatywy polskich samorządów - uczestników pilotażu samoceny.

Co osiągniemy dzięki samoocenie?

  • Usprawnienie procesów - samoocena pozwoli dokonać przeglądu obecnych procedur i zintegrować proces zarządzania rozwojem.
  • Wzrost kapitału instytucjonalnego – samoocena zachęca do systemowego doskonalenia ukierunkowanego na wzmocnienie kompetencji organizacji do zarządzania strategicznego.
  • Wyrównanie wiedzy – zespół samooceny wzmocni kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem.

Wszystkie komponenty samooceny stworzono w projekcie predefiniowanym „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” finansowanym w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Pozostałe aktualności

Transport i mobilność miejska
Zrównoważona mobilność miejska – relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas osta...
Inne
Jak wspomagać społeczność lokalną w czasie kryzysu – rekomendacje Włocławka
W grudniu 2022 r. Włocławek zakończył program „Ciepło Cię widzieć". Była to odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom rekomendacje,...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej – zapraszamy na transmisję seminarium FRL online
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Początek spotkania online 26 stycznia o godz...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej - zapraszamy na seminarium FRL
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Inne
Trwa ocena zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarzadzania 2022”
Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez miasta, które mają poprawić komunikację z mieszkańcami o...
Gospodarka komunalna
Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL
W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawia...

Partnerzy