Miasta wobec wyzwań przyszłości

Inne Opublikowano: 02.02.2021
Display miasta wobec wyzwa  przysz o ci
Polecamy w załączeniu publikację wydaną po XV Kongresie Obywatelskim przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z ciekawymi artykułami o tematyce miejskiej.

Dr Jan Szomburg, prezes Zarządu IBnGR, Inicjator Kongresów Obywatelskich  pokazuje praktyczną drogę odrodzenia idei samorządności i budowania nowej wspólnotowości. Pisze w wstępie do publikacji: „Co dziś może być nową tkanką łączną, spoiwem budowania wspólnot miejskich oraz bodźcem do współpracy? Taką rolę może odegrać transformacja miast w duchu nowej europejskiej polityki Zielonego Ładu, której przyświeca idea harmonizacji naszego życia oraz relacji z innymi ludźmi i planetą (naturą).

Sukces tej harmonizacji wymaga nowej, nietoksycznej komunikacji, opartej na prawdzie i empatii oraz na innych wzorcach współpracy i rozwoju. Zdolności do współdefiniowania i współrealizacji zasadniczych celów. Spróbujmy to zrobić – kiedy przestawimy się z logiki dominacji (nad innymi, przyrodą, planetą) na logikę współpracy i partnerstwa, szybko zobaczymy, jak dużo środków i energii dotychczas marnowaliśmy.(...)

Myślmy więc o Zielonym Ładzie nie tylko w kategoriach inwestycji, ale i budowania nowej wspólnotowości, akceptującej różnorodność i otwartość. Tu nie chodzi o nasze „RAZEM” wobec jakiegoś abstrakcyjnego europejskiego programu czy ideologii biurokratów, tylko o faktyczną wspólna walkę na rzecz poprawy jakości życia nas wszystkich. To szansa dla wspólnot miejskich na zdefiniowanie powszechnie jednoczących wspólnych celów i podjęcie wspólnych działań w nowych przestrzeniach, które dotychczas nie były zbyt wykorzystywane.” 

W publikacji zamieszczono bardzo ciekawe materiały, warte zapoznania się i przeczytania. Polecamy szczególnie Państwa uwadze artykuły: o miastach przyszłości - Renaty Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, o zarządzaniu miastami w niestabilnym świecie - Wojciecha Kłosowskiego, doradcy partnerstw, a także o nowej geografii osiedleńczej dla rozwoju Polski - prof. Przemysława Śleszyńskiego, o klątwie peryferyjności - Iwony Borkowskiej i Adama Mikołajczyka. Wskazują na szanse, jakie otwierają się przed małymi miastami w czasach pandemii i po. Autorzy podnoszą, że o atrakcyjności osiedleńczej zadecyduje szeroko pojęta jakość życia.

Załączniki:
Miasta wobec wyzwań przyszłości

Pozostałe aktualności

Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem16 1
Transformacja energetyczna polskich miast – relacja i prezentacje z seminarium FRL
Praktyki zaprezentowane podczas seminarium FRL dowodziły, że transformacja energetyczna polskich miast musi prowadzić poprzez wszystkie dziedziny naszego życia. Musi mieć charakter interdyscyplinarny.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem16 1
Transformacja energetyczna polskich miast – zapraszamy na transmisję seminarium
Czy samowystarczalność energetyczna gmin jest możliwa ? O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego w najbliższy czwartek. Zapraszamy do oglądania transmisji.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem16 1
Transformacja energetyczna polskich miast - zapraszamy na kolejne seminarium
Jeszcze tylko dziś można zarejestrować swój udział w jutrzejszym seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego. Rozmawiać będziemy o tym, czy samowystarczalność energetyczna gmin jest możliwa
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 frl sem15 2
Czy w miastach jest czyste powietrze? - relacja z seminarium FRL
Tylko we współpracy samorządów, rządu, mieszkańców i przedsiębiorców możemy poradzić sobie z problemem jakości powietrza – to konkluzja seminarium poświęconego rozwojowi małych i średnich miast.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 frl sem15 1
Miasto – strefa czystego powietrza? Seminarium dla miast już 28 stycznia
Jak miasta dbają o jakość powietrza? Jak wspiera je w tym polityka rządu? O tym będziemy dyskutować podczas kolejnego seminarium poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.
Inne
Thumb 1 3 raport una
Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki"
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.

Partnerzy