Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki"

Inne Opublikowano: 08.01.2021
Display raport una
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.

Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland (UNAP) jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu UNAP dużo uwagi przywiązuje do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności" w swoich działaniach. Od czerwca 2019 r. nawiązano bliską współpracę z samorządami w ramach programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”. Jej efektem był szereg otwartych debat z udziałem samorządowców i mieszkańców w kilkunastu różnych miastach, organizacja gry miejskiej, zajęcia w szkołach oraz szereg innych aktywności edukacyjnych. 

Końcowym etapem tego projektu jest raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki" (w załączeniu), w którym w przystępny sposób pokazano jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. W raporcie udział wzięło 18 miast z 11 województw.

Raport został objęty patronatem Związku Miast Polskich, a także: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Global Compact Network Poland, Centrum UNEP/GRID Warszawa. Kongresu Ruchów Miejskich, , URBNews.pl, Projektów Miejskich, Stowarzyszenia BoMiasto oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej informacji

Załączniki:
Raport - zrównoważony rozwój miast

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy