Raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki"

Inne Opublikowano: 08.01.2021
Display raport una
Raport przygotowany przez United Nations Association Poland w przystępny sposób pokazuje, jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. Wzięło w nim udział 18 miast.

Jednym z głównych obszarów działań United Nations Association Poland (UNAP) jest współpraca z jednostkami administracji publicznej i samorządami na rzecz wdrażania siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Kluczową rolę w tym procesie mają do odegrania miasta i z tego powodu UNAP dużo uwagi przywiązuje do Celu 11 tj. „zrównoważone miasta i społeczności" w swoich działaniach. Od czerwca 2019 r. nawiązano bliską współpracę z samorządami w ramach programu „Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju”. Jej efektem był szereg otwartych debat z udziałem samorządowców i mieszkańców w kilkunastu różnych miastach, organizacja gry miejskiej, zajęcia w szkołach oraz szereg innych aktywności edukacyjnych. 

Końcowym etapem tego projektu jest raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce - od teorii do praktyki" (w załączeniu), w którym w przystępny sposób pokazano jak samorządy w Polsce działają na rzecz realizacji Agendy 2030. W raporcie udział wzięło 18 miast z 11 województw.

Raport został objęty patronatem Związku Miast Polskich, a także: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Global Compact Network Poland, Centrum UNEP/GRID Warszawa. Kongresu Ruchów Miejskich, , URBNews.pl, Projektów Miejskich, Stowarzyszenia BoMiasto oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej informacji

Załączniki:
Raport - zrównoważony rozwój miast

Pozostałe aktualności

Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych – o tym mówiono podczas XXIII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego funduszom UE 2021-2027 oraz KPO.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Co przyniesie KPO? Jak przygotować się do pozyskania funduszy unijnych? Zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Początek 30 września o godz. 10.00.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO - zapraszamy na seminarium FRL
Co przyniesie KPO? Jak przygotować się do pozyskania funduszy unijnych? Tym tematom poświęcone będzie najbliższe seminarium online dla miast zorganizowane przez Związek w cyklu Forum Rozwoju Lokalnego
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Transformacja energetyczna miast – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Po raz drugi już Związek zorganizował seminarium FRL na temat transformacji energetycznej. Obecnie bowiem przed miastami stoją ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję drugiego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego transformacji energetycznej miast. Początek 9 września o godz. 10.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na seminarium FRL
Samorządy muszą obecnie szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Dlatego zapraszamy na drugie już seminarium FRL poświęcone transformacji energetycznej miast.

Partnerzy