Trwa ocena zgłoszeń do konkursu „Samorządowy Lider Zarzadzania 2022”

Inne Opublikowano: 10.01.2023
Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez miasta, które mają poprawić komunikację z mieszkańcami oraz zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój lokalny.

Do konkursu ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku 31 miast nadesłało 39 propozycji rozwiązań dotyczących „otwartego rządzenia”. 8 miast przesłało 2 zgłoszenia. Konferencja podsumowująca odbędzie się 23-24 lutego br. w Tarnowie.

To już kolejna edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Od 2007 roku w tym konkursie nagradzamy i wyróżniamy samorządy miejskie, które nie tylko odważnie i konsekwentnie kreują nowe rozwiązania dla swoich mieszkańców, ale też chcą się podzielić swoim doświadczeniem z innymi.

Tym razem konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zgłoszenia będą oceniane w trzech kategoriach: miasta i gminy miejsko-wiejskie (18 zgłoszeń), miasta na prawach powiatu (8 zgłoszeń) oraz miasta na prawach powiatu, będące siedzibami województw (13 zgłoszeń). Ocena nadesłanych zgłoszeń i wybór finalistów oraz laureatów składa się z trzech etapów: ocena formalna - weryfikacja kompletności wniosku i jego zgodności z tematyką konkursu (wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane do dalszych etapów), ocena merytoryczna – ocena zgłoszeń według kryteriów merytorycznych (innowacyjność, adekwatność, skuteczność, replikowalność i trwałość) oraz wybór finalistów i laureatów.

Nagrodą w konkursie będzie dyplom i tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2022”, a przedstawiciele zwycięskich samorządów wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii. Laureatów konkursu poznamy już wkrótce podczas konferencji w Tarnowie 23-24 lutego br., na którą zapraszamy.

Więcej informacji o konkursie - https://www.miasta.pl/aktualnosci/samorzadowy-lider-zarzadzania-2022-komunikacja-partycypacja-wspolzarzadzanie

Pozostałe aktualności

Transport i mobilność miejska
Zrównoważona mobilność miejska – relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Temat mobilności miejskiej dotyczy wszystkich, którzy zajmują się miastami i w nich mieszkają. Wyzwaniem jest dziś organizowanie owej mobilności w sposób zrównoważony. O tym rozmawiano podczas osta...
Inne
Jak wspomagać społeczność lokalną w czasie kryzysu – rekomendacje Włocławka
W grudniu 2022 r. Włocławek zakończył program „Ciepło Cię widzieć". Była to odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom rekomendacje,...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej – zapraszamy na transmisję seminarium FRL online
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Początek spotkania online 26 stycznia o godz...
Transport i mobilność miejska
O zrównoważonej mobilności miejskiej - zapraszamy na seminarium FRL
Zrównoważona mobilność miejska będzie tematem kolejnego seminarium online zorganizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Gospodarka komunalna
Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL
W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawia...
eSAT wkracza do samorządów!
Już od listopada Związek Miast Polskich udostępnia oprogramowanie (eSAT) do samooceny dla polskich jednostek samorządowych autorstwa OECD. Dzięki samoocenie m.in. można dokonać przeglądu obecnych p...

Partnerzy