Wizyta studyjna Pińczowa w Płońsku

Inne Opublikowano: 30.07.2021
Display dsc 0074
Pińczów i Płońsk dowodzą siły partnerstwa i współpracy, pokazując, że doświadczenia nie można kupić, ale w Związku Miast Polskich można je wymieniać.

Przedstawiciele Pińczowa, na zaproszenie burmistrza Płońska, odbyli dziś wizytę studyjną na Mazowszu. Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa i przedstawiciele pińczowskich spółek komunalnych spotkali się z Andrzejem Pietrasikiem, burmistrzem Płońska i Henrykiem Zienkiewiczem, przewodniczącym Rady Miejskiej. Obejrzeli prezentację poświęconą najważniejszym inwestycjom realizowanym w Płońsku - „Budowie ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, rewitalizacji rynku i budowie „Domu dobrej pamięci” - muzeum dwóch narodów, polskiego i żydowskiego.


Goście z Pińczowa zapoznali się również z funkcjonowaniem dwóch spółek miejskich - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej poznali funkcjonowanie płońskiej sortowni, oczyszczalni ścieków, biogazowni, a także stacji uzdatniania wody. Odwiedzili też Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które w 2007 r. zostało nagrodzone tzw. Oskarem Środowiska - ENERGY GLOBE.
Nagroda trafiła do Płońska za kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego miasta. Polegała ona na przebudowie ciepłowni węglowej na źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania zrębków drzewnych.

W drodze powrotnej, prowadzącej po zakątkach Sochaczewa - również miasta członkowskiego ZMP, oprowadził gości inicjator spotkania, Jerzy Żelichowski, doradca partnerstw Związku Miast Polskich i, jak widać, kreator nowych partnerstw.

Przypomnijmy, Płońsk prezentował swoje doświadczenia podczas seminariów Forum Rozwoju Lokalnego, z którymi można zapoznać się wchodząc na stronę: https://forumrozwojulokalnego.pl/dobre-praktyki/208
Tym razem, już nie online, a w ramach wizyty studyjnej, zdecydował się podzielić swoim doświadczeniem z Pińczowem. 

Takie oddolne inicjatywy lubimy i zachęcamy do kontynuowania tej dobrej praktyki naszych miast.

http://www.pgk.plonsk.pl/
https://www.pecplonsk.pl/

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy