Zapraszamy na sesję ZMP na temat rozwoju małych i średnich miast na Kongresie Polityki Miejskiej

Inne Opublikowano: 28.05.2021
Display kongres polityki miejskiej grafika
Trwa rejestracja na największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Podczas Kongresu Związek zaprasza na sesję na temat budowania potencjału małych i średnich miast.

Zobacz jak pracowaliśmy z miastami nad nowymi ścieżkami rozwoju w Programie Rozwój Lokalny!

Związek Miast Polskich zaprasza na sesję podczas Kongresu Polityki Miejskiej. Jej celem jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania projektu predefiniowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez ZMP od 2019 r. Głównym celem trwającego cały czas projektu jest budowanie potencjału małych i średnich miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju.

W wyniku dotychczasowych prac przeprowadzonych w ramach projektu, 54 miasta opracowały, przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich, Plany Rozwoju Lokalnego oraz Plany Rozwoju Instytucjonalnego. Połączenie rozwoju lokalnego z rozwojem instytucjonalnym ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu planowania strategicznego w tych miastach. Zaproponowana przez ZMP metoda pracy w projekcie zakładająca wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi diagnostycznych i planistycznych, pozwoliła na stworzenie uniwersalnego systemu planowania strategicznego, dostępnego także dla innych miast.

Podczas sesji będzie można zapoznać się z założeniami całego projektu, zastosowanymi narzędziami planowania strategicznego, ale także z praktycznymi i trwałymi rezultatami ich wykorzystania w miastach uczestniczących w projekcie.

Sesja ZMP na Kongresie Polityki Miejskiej, 8 czerwca, godz. 10:00

Aby wziąć udział w sesji ZMP, należy zarejestrować się na Kongres Polityki Miejskiej - TUTAJ 


Kongres Polityki Miejskiej, organizowany 7 i 8 czerwca w 2021 r., to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do nowej Krajowej Polityki Miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

  • Kształtowanie przestrzeni,
  • Gospodarka i rynek pracy,
  • Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
  • Transport i mobilność miejska,
  • Mieszkalnictwo i polityki społeczne,
  • Zarządzanie i finanse publiczne.

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Z kolei głównym tematom towarzyszyć będzie niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących – prezentacje dobrych praktyk miejskich, sesje kalejdoskopowe, noc wtop i wiele innych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Kongres realizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego będzie równocześnie przygotowaniem do 11 Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku. WUF to najważniejsza konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, organizowana przez UN-Habitat – Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Podczas Kongresu Polityki Miejskiej nie zabraknie więc wydarzeń, które będą stanowiły swoiste „preludium” do kolejnego, niezwykle ważnego wydarzenia miejskiego o znaczeniu globalnym. Kongres będzie miał przez to charakter międzynarodowy, a część wydarzeń odbędzie się w języku angielskim.

W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partnerami strategicznymi są: Związek Miast Polskich, miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Rejestracja na Kongres - TUTAJ.

Więcej informacji

Pozostałe aktualności

Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Czego można spodziewać się w systemie finansowania projektów samorządowych – o tym mówiono podczas XXIII seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego funduszom UE 2021-2027 oraz KPO.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO - zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Co przyniesie KPO? Jak przygotować się do pozyskania funduszy unijnych? Zapraszamy na transmisję kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Początek 30 września o godz. 10.00.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem23 www
O funduszach unijnych i KPO - zapraszamy na seminarium FRL
Co przyniesie KPO? Jak przygotować się do pozyskania funduszy unijnych? Tym tematom poświęcone będzie najbliższe seminarium online dla miast zorganizowane przez Związek w cyklu Forum Rozwoju Lokalnego
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Transformacja energetyczna miast – relacja i zapis wideo seminarium FRL
Po raz drugi już Związek zorganizował seminarium FRL na temat transformacji energetycznej. Obecnie bowiem przed miastami stoją ogromne wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska i klimatu.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na transmisję seminarium FRL
Zapraszamy na transmisję drugiego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego poświęconego transformacji energetycznej miast. Początek 9 września o godz. 10.
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Thumb 1 3 frl sem22
Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na seminarium FRL
Samorządy muszą obecnie szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Dlatego zapraszamy na drugie już seminarium FRL poświęcone transformacji energetycznej miast.

Partnerzy