Cyfrowe miasta w cyfrowej Polsce – relacja z Forum Rozwoju Lokalnego

Transformacja cyfrowa Opublikowano: 09.02.2024
foto-seminmarium_FRL-cyfryzacja.png
Jak cyfryzacja może wpływać na rozwój miast? Czy mieszkańcy są gotowi włączyć się w te procesy? Jakie są możliwości finansowe miast w realizacji projektów cyfryzacyjnych? O tym rozmawiali uczestnicy ostatniego już seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Według ostatniego Raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2022), Polska pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE. Za nami jest tylko Grecja, Bułgaria i Rumunia. Najnowsze dane dotyczące podstawowych umiejętności cyfrowych plasują Polskę poniżej średniej UE. Eksperci podkreślają, że Polska powinna zintensyfikować wysiłki w obszarze umiejętności cyfrowych. W szczególności powinna wzmacniać umiejętności cyfrowe w kształceniu i szkoleniu na poziomie podstawowym, średnim i zawodowym oraz zintensyfikować podnoszenie i przekwalifikowywanie siły roboczej, zwracając szczególną uwagę na zaawansowane i nowe technologie.

Podczas seminarium pt. Cyfrowe miasta w cyfrowej Polsce na finiszu Programu „Rozwój Lokalny”, które odbyło się 8 lutego br., skupiono się na dzieleniu się cennymi doświadczeniami oraz sprawdzonymi praktykami w zakresie cyfryzacji miast, która jest nie tylko wyzwaniem technologicznym czy organizacyjnym, ale przede wszystkim szansą na zrównoważony rozwój miast różnej wielkości. Przedstawiono jak zawsze przykłady udanych projektów, skupiając się tym razem na takich, które wykorzystują potencjał cyfrowy do rozwoju usług miejskich, poprawy komunikacji z mieszkańcami i efektywnego zarządzania zasobami miasta. Podczas seminarium swoje doświadczenia w cyfryzacji i zastosowaniu nowoczesnych technologii cyfrowych zaprezentowały Przemyśl, Rydułtowy, Konin i Świdnica. Większość z nich to miasta, które brały udział w kończącym się wkrótce Programie „Rozwój lokalny”.

Eksperci i praktycy opowiedzieli, jak otwarte dane i urbanlaby mogą stymulować innowacyjność i wspierać tworzenie inteligentnych rozwiązań miejskich, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Pokazano także, w jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, poprzez ułatwienie dostępu do usług publicznych, edukacji, a także poprawiać jakość życia w miastach.

Ważną kwestią, która została poruszona podczas spotkania, były źródła finansowania cyfryzacji w najbliższych latach. Warto podkreślić, że Komisja Europejska ma ambitny plan uczynienia z lat 20. XXI wieku europejskiej „dekady cyfrowej”, chce przyspieszyć transformację administracji publicznej i zapewnić pełny dostęp dla mikro-, małych i średnich firm do korzyści płynących z technologii cyfrowej. Priorytetem będzie wsparcie dla rozwoju dojrzałych e-usług skoordynowanych i zintegrowanych z platformami regionalnymi i krajowymi.

- Dzisiaj podczas seminarium poznaliśmy wiele dobrych przykładów przedsięwzięć realizowanych przez polskie miasta, widać więc, że transformujemy w dobrą stronę i to jest dobry początek – mówiła Agnieszka Dawydzik, doradczyni miast w Związku Miast Polskich.

Jedną z możliwości finansowania przez polskie miasta projektów cyfrowych jest sięgnięcie do bezpośredniego finansowania z Brukseli w postaci programu Digital Europe Programme „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027. Zapewnia finansowanie przedsięwzięć w obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie. Zwłaszcza dwa ostatnie obszary mogę być szczególnie interesujące dla miast.

- Rozwiązania cyfrowe w miastach trudno dziś już nazywać nowinką, to bardziej konieczność – powiedział podczas spotkania dyrektor Maciej Aulak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.- Bardzo jest ważne, że w miastach, które decydują się na wprowadzanie cyfryzacji, widać bardzo silne zaangażowanie mieszkańców w te procesy. Ta technologia nie jest stosowana w oderwaniu od potrzeb mieszkańców, ale właśnie z silnym akcentem partycypacyjnym: mieszkańcy wypowiadają się, w jaki sposób i w jakich obszarach chcieliby widzieć cyfryzację w swoim mieście.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich podkreślił, że dla administracji samorządowej cyfryzacja jest szansą na bardziej efektywne działanie, na lepszą obsługę obywateli i podmiotów gospodarczych, na bardziej skoordynowane i bieżące korzystanie z danych, na podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o stan faktyczny, a nie intuicyjnie czy jedynie na podstawie planów - Jest więc wiele powodów, dla których skuteczna cyfryzacja jest ważna z punktu widzenia działania społeczności lokalnej – mówił.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego spotkania, a także do zapoznania się z prezentacjami pokazanymi w jego trakcie (w załączeniu poniżej).

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (epe)

Załączniki:
Technologia w służbie społeczeństwu - Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland
Gotowość do cyfrowej zmiany - podsumowanie doświadczeń Empirii „Miasto Cyfrowe” - Grzegorz Dudzik
Dla kogo są otwarte dane? - dr hab. Aleksander Orłowski
Przemyski Portal Otwartych Danych
Rola i możliwości wykorzystania rządowego portalu otwartych danych - Jan M. Czajkowski
Narodziny miejskiego UrbanLabu - Rydułtowy
Dostępność w aplikacji - Konin
Cyfryzacja kompleksowo. Nie tylko dla dużych miast - Świdnica
Możliwości finansowania cyfryzacji w miastach - Agnieszka Dawydzik, ZMP
Wykluczenie cyfrowe czy cyfryzacja przeciwko wykluczeniu - Jan Herbst, Fundacja Stocznia
Transformacja cyfrowa – wnioski z projektów URBACT - Aldo Vargas-Tetmajer

Pozostałe aktualności

Transformacja cyfrowa
grafa-frl-40-WWW-1920x1080.jpg
Cyfryzacja szansą na rozwój miast – zapraszamy na seminarium FRL
Dzisiaj, 8 lutego, Związek Miast Polskich zaprasza na jedno z ostatnich w tej edycji projektu norweskiego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem porozmawiamy o cyfrowych miastach. Zapraszamy o godz. 10 na transmisję.
Transformacja cyfrowa
grafa-frl-40-WWW-1920x1080.jpg
Cyfryzacja szansą na rozwój miast – zapraszamy na seminarium FRL
Na finiszu Programu „Rozwój Lokalny” porozmawiamy o cyfrowych miastach. 8 lutego Związek Miast Polskich zaprasza na jedno z ostatnich już seminariów Forum Rozwoju Lokalnego poświęconych uruchamianiu i wykorzystywaniu potencjałów endogennych miast.
Transformacja cyfrowa
Gragika-sem_3.jpg
Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast – relacja z seminarium
Transformacja cyfrowa jako mechanizm uruchamiania potencjałów małych i średnich miast była tematem kolejnego seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Publikujemy zapis wideo ze spotkania.
Transformacja cyfrowa
Gragika-sem_3.jpg
Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast – transmisja live
Dziś o 10 zapraszamy na transmisję trzeciego seminarium o wewnętrznych potencjałach rozwoju małych i średnich miast, poświęconego wykorzystaniu transformacji cyfrowej dla rozwoju.
Transformacja cyfrowa
FRL-sem3.jpg
Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast – kolejne seminarium ON-LINE
Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Tym razem rozmawiać będziemy o tym, jak wykorzystać transformację cyfrową dla rozwoju.

Partnerzy