Instrumenty i narzędzia wspierające rozwój miast – zapraszamy na kolejne seminarium

Display frl sem11 3
„Instrumenty i narzędzia wspierające rozwój - aspekty finansowe i instytucjonalne” – to tytuł kolejnego seminarium w ramach cyklu poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast.

30 października br. Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) jedenaste już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. Tym razem temat spotkania on-line to „Instrumenty i narzędzia wspierające rozwój - aspekty finansowe i instytucjonalne”. Spotkanie odbędzie się podczas części on-line Samorządowego Forum Kapitału i Finansów (SFKiF) Więcej informacji na temat całego Forum można znaleźć na stronie http://www.samorzadoweforum.pl/program.

Podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów, praktyków samorządowych i przedstawicieli administracji krajowej poruszone zostaną następujące tematy:

1) Aktualny stan finansów miast po trzech kwartałach i prognoza - prace nad budżetem na 2021 r. 

Samorządy rozpoczynają przygotowywanie projektów budżetów na kolejny rok, a więc także projektów wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres, co z uwagi na dynamiczny rozwój epidemii COVID-19 i jej skutki będzie coraz trudniejsze. Negatywne problemy wynikające z epidemii COVID-19 kumulują się z negatywnymi dla budżetów miast skutkami zmian w PIT z ubiegłego roku oraz z utrzymującą się zwiększoną od 3 lat „luką finansową” w edukacji. Podczas tej sesji pokażemy główne tendencje zmian w podstawowych wartościach i wskaźnikach w budżetach miast uwzględniające dane ze sprawozdań budżetowych miast po trzech kwartałach 2020 r., a także ze stałego badania ankietowego finansów miast, prowadzonego przez Związek Miast Polskich. Ponadto w panelowej dyskusji z udziałem samorządowców i ekspertów poruszymy główne problemy związane z procesem przygotowywania i uchwalania budżetów w obecnej, mocno niepewnej co do przyszłego roku, sytuacji finansów JST. 

2) Propozycje działań lokalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy 

Poszczególne resorty rozpoczęły prace mające na celu przygotowanie i zaproponowanie Komisji Europejskiej tzw. Krajowego Planu Odbudowy, który – zgodnie z założeniami UE – ma zapewnić naprawienie szkód spowodowane przez Covid-19, zwiększenie naszej odporności na sytuacje kryzysowe i dostosowanie organizacji życia naszych społeczności do nowych warunków. Znacząca część tych zamierzeń będzie miała wymiar terytorialny. Organizacje samorządowe formułują swoje postulaty do tych planów. Przedstawimy aktualny stan tych prac. 

3) Raport OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce i narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego JST

Trwają prace nad raportem OECD o stanie samorządu terytorialnego w Polsce. Równocześnie OECD opracowała metodologię, za pomocą której każdy samorząd, dokonując systematycznie samooceny, samodzielnie oceni, czy jego stan instytucjonalny, w tym organizacyjny i kadrowy ulega poprawie, a także łatwiej ustali, gdzie potrzebne są działania modernizacyjne. Finalna wersja narzędzia samooceny oraz założenia raportu zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na Forum jeszcze w tym roku. Pełna wersja raportu będzie dostępna on-line w drugim kwartale 2021. 


Seminarium prowadzone jest w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, dlatego rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę forum - http://www.samorzadoweforum.pl/rejestracja/ (UWAGA: aby udział był bezpłatny prosimy podczas rejestracji wybrać opcję JST i „udział bezpłatny”). Tym razem nie będzie transmisji całego seminarium na Facebooku ZMP. Transmitowana tu będzie tylko część dotycząca działań lokalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (początek o godz. 10.10)

Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Forum Rozwoju Lokalnego to uruchomiona przez ZMP otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dotychczasowych dziesięciu seminariów Forum Rozwoju Lokalnego dostępnymi na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.

Załączniki:
Zaproszenie
Program seminarium

Pozostałe aktualności

Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 foto dzierzoniow pl
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach - relacja i zapis wideo seminarium
Ze studia w Dzierżoniowie transmitowane było ostatnie już seminarium online z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego. Mówiliśmy o Światowych Celach Zrównoważ...
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 foto fb r sze emej
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – relacja i zapis wideo seminarium FRL
ZASOBY MIAST były tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to czwarte już spotkanie organizowane przez Związek Miast Polskich w ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), kt...
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – ostatniego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – zapraszamy na transmisję seminarium
Dziś o godz. 10 zapraszamy do oglądania transmisji seminarium online w ramach Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego z cyklu przygotowujących polskie miasta do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego.
Mieszkalnictwo
Thumb 1 3 grafika www wa brzych
Mieszkalnictwo i dziedzictwo poprzemysłowe – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
ZASOBY MIAST będą tematem seminarium Forum Rozwoju Lokalnego – kolejnego organizowanego przez ZMP przed Światowym Forum Miejskim w Katowicach. Dziś ostatni dzień rejestracji na to spotkanie.
Lokalne środowisko przyrodnicze
Thumb 1 3 www    dzierzoni w
Jak realizować Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju w miastach – dziś OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI na seminarium FRL
O wdrażaniu światowych celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym będziemy rozmawiać podczas kolejnego seminarium FRL, na które Związek zaprasza miasta w ramach przygotowań do Światowego For...

Partnerzy