Komunikacja–partycypacja–współzarządzanie. Relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Miasta, które są liderami w dziedzinie zarządzania i partycypacji mieszkańców– to główni bohaterowie Forum Rozwoju Lokalnego, które 24 lutego odbyło się w Tarnowie. Rozmawialiśmy o dialogu, włączeniu społecznym i integracji międzykulturowej.

Było to kolejne już seminarium zorganizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.

Spotkanie było częścią dwudniowej konferencji poświęconej partycypacji społecznej, która stanowiła podsumowanie konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Związek Miast Polskich od lat wyróżnia w nim najlepsze praktyki zarządcze samorządów lokalnych w Polsce. W roku 2022 tematem przewodnim konkursu była Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie.

Również tematyce dialogu i współzarządzania poświęcone było seminarium FRL. ZMP zaprosił na nie samorządowców, urzędników samorządowych oraz ich partnerów, zaangażowanym w proces partycypacji.

Nieprzypadkowo gospodarzem wydarzenia był Tarnów. W swoją historię ma wpisaną wielokulturowość, współistnienie Żydów i Romów, a dziś stał się domem dla Ukraińców. Jest miejscem spotkań ludzi, którzy dzięki różnorodności wymieniają poglądy, wiedzę i doświadczenia. Tętni miejskim życiem w naturalny sposób skupiając tych, którzy odczuwają potrzebę uczestnictwa w kulturze i dyskusji o otaczającym świecie. Tarnów tworzy warunki do dialogu o dobrym życiu, do budowania dumy z tego, co w Tarnowie było i jest, oraz budzenia odpowiedzialności za przyszłość miasta.

Tychy, Lublin i Wrocław to „Samorządowi Liderzy Zarządzania 2022” – laureaci tegorocznego konkursu. Wśród wyróżnionych są: Niepołomice, Starachowice, Zduńską Wolę, Ostrów Wielkopolski, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Częstochowę, Kielce, Poznań, Łódź oraz Gdańsk (wyróżnienie specjalne). Więcej o laureatach konkursu TUTAJ.

Celem, który przyświecał tej edycji konkursu, było zidentyfikowanie, docenienie i wyróżnienie miast, które efektywnie komunikując się z mieszkańcami i skutecznie ich angażując w życie wspólnoty lokalnej, zgodnie z ideą otwartego rządzenia, wpływają na rozwój lokalny – w zakresie usług publicznych i jakości życia w mieście. Konkursowi przyświecała idea otwartego rządzenia, czyli świadomego, jak najszerszego udostępniania danych publicznych, aby zapewnić przejrzystość i otwartość procesów decyzyjnych. Zakłada ona także włączanie mieszkańców w proces planowania, realizowania i monitorowania rozwoju lokalnego, w wymiarze zarówno planistycznym, jak i wykonawczym. – Na takie projekty zwracaliśmy uwagę i o takie projekty prosiliśmy miasta – mówiła w Tarnowie Aleksandra Kowalska, członkini zespołu, który opracowywał koncepcję konkursu i oceniał nadesłane przez miasta wnioski.

Gościem tarnowskiego seminarium był Vincent Mrimba, dyrektor Departamentu Kultury, Równości i Różnorodności Miasta Bergen. Opowiedział o tym, jak w tym drugim co do wielkości mieście Norwegii mieszkańcy włączani są we współrządzenie miastem. - Zaangażowanie obywateli jest ważne ze względów politycznych i jest naszym priorytetem. Politycy pytają o nie i je sprawdzają – mówił. – Ci mieszkańcy, którzy mają kontakt z samorządem, są obecnie bardziej zaangażowani niż kiedyś. Są też lepiej wysłuchani – dotyczy to zaangażowania w proces tworzenia, jak i organizację spotkań. Zaangażowanie jest dla miasta priorytetem.

Przedstawiciele miast-laureatów konkursu wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Współzarządzanie w praktyce polskich miast”. O swoich doświadczeniach związanych z genezą i realizacją zwycięskich projektów mówili reprezentanci Gdańska, Tychów i Wrocławia. Dyskusja podczas drugiego panelu toczyła się wokół pytania, jak wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w rozwój miasta. Swoimi doświadczeniami dzieli się gospodarze – prezydent Tarnowa, Roma Ciepiela, oraz lokalni działacze społeczni. Mówiono o budowaniu wspólnoty, dzieleniu wspólnych wartości, kapitale społecznym jako najważniejszym kapitale rozwojowym miast i w ogóle miejsc. W tym kontekście pojawił się też temat obecności od roku w Tarnowie i innych polskich miastach uchodźców z Ukrainy. Profesor Jarosław Flis, znany i ceniony komentator procesów politycznych i funkcjonowania demokracji wyjaśnił m.in., skąd w Polakach wzięła się tak wielka gotowość do niesienia pomocy i wsparcia naszym sąsiadom.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo całego seminarium. W załączeniu znajdują się także prezentacje pokazane podczas spotkania.

Przypominamy, że cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Na szerszą relację z tarnowskich wydarzeń, w tym z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego”, zapraszamy do najbliższego wydania Miesięcznika „Samorząd Miejski”.

(epe)

Załączniki:
Program seminarium
Co wyróżnia Samorządowych Liderów Zarządzania - Aleksandra Kowalska, ZMP
Partycypacja - doświadczenia Norweskie - Vincent Mrimba, Bergen
Nabór na projekty w Programie URBACT IV - Aldo Vargas-Tetmajer, ZMP, Krajowy Punkt Kontaktowy Urbact

Pozostałe aktualności

Liderzy wymieniają doświadczenia w Żywcu
11 i 12 maja Sieć Wymiany Doświadczeń dla Liderów gościła w Żywcu. Tym razem tematem wiodącym była transformacja energetyczna.
Polityka społeczna
Miasta dostępne dla wszystkich - relacja z seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Dostępność miast była tematem 34. seminarium Forum Rozwoju Lokalnego w cyklu poświęconym endogennym potencjałom małych i średnich miast. Tym razem spotkanie poświęcono najważniejszemu potencjałowi ...
Polityka społeczna
Miasto dostępne dla wszystkich – zapraszamy na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego
Co to znaczy miasto dostępne? Do rozmowy na ten temat zapraszamy podczas kolejnego seminarium online, które Związek Miast Polskich organizuje 25 maja br. w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Inne
ZMP pamięta o Ukrainie w Tarnowie
W związku z rocznicą agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, podczas gali konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” 23 lutego i na Forum Rozwoju Lokalnego w Tarnowie odegrano uroczyście hymn Ukrainy, a ...
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Porozmawiajmy o partycypacji społecznej – zapraszamy dziś na transmisję seminarium FRL
Dzisiejsze seminarium Forum Rozwoju Lokalnego tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Zapraszamy od godz. 10.00 na transmisję z Tarnowa.
Kapitał społeczny i zasoby instytucjonalne
Gala konkursu SLZ oraz Forum Rozwoju Lokalnego
23 i 24 lutego 2023 roku Związek Miast Polskich organizuje w Tarnowie wyjątkowe wydarzenie – dwudniową konferencję podsumowującą konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” złożoną z uroczystej Gali fi...

Partnerzy