KONKURS „SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2023”

Gospodarka komunalna Opublikowano: 19.06.2023
KONKURS_EDYCJA_2023_www__1280___720_px_.png
Do 11 września można składać zgłoszenia do konkursu pn.„Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia”, który organizuje ZMP wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych .

Tematyka konkursu w 2023 roku dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz skutecznego wdrażania transformacji energetycznej miast, umożliwiającej osiągnięcie neutralności klimatycznej i utrzymanie jakości życia, w tym kompleksowej poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.

Cel

Celem konkursu jest identyfikacja, docenienie i wyróżnienie miast, które są zaangażowane w transformację lokalnej energetyki i dążenie do neutralności klimatycznej poprzez:

 • innowacyjne i systemowe podejście do swojej polityki energetycznej,
 • dążenie do wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz z odpadów komunalnych niezagospodarowanych w procesach recyklingu,
 • poprawę efektywności energetycznej, z wykorzystaniem m.in. cyfryzacji procesów jako środka do osiągnięcia tego celu.

Dla kogo?

Konkurs jest adresowany do miast, dlatego uczestnikiem konkursu mogą być jednost­ki samorządu terytorialnego, posiadające status: miasta na prawach powiatu, gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W podziale na takie kategorie będą oceniane zgłoszenia.

Zakres

W kontekście rosnącego wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która ma tym zmianom przeciwdziałać, a także skutków kryzysu energetycznego, konkurs SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2023 skupia się na wykorzystaniu zintegrowanego podejścia i nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, efektywności energetycznej oraz włączenia społecznego w tych obszarach. Dlatego konkurs będzie promował:

 • strategiczne przywództwo samorządu miejskiego w procesie transformacji energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;
 • transformację źródeł zasilania – stopniowe zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi;
 • zmniejszanie zużycia energii i zasobów środowiska (uwzględniające: pożądane zmiany we wzorcach mobilności mieszkańców, ograniczenie emisji na terenie miasta i w jego obszarze funkcjonalnym, termomodernizację infrastruktury komunalnej i prywatnej, poprawę efektywności energetycznej budynków i procesów);
 • integrację cyfryzacji i technologii inteligentnych w zarządzaniu lokalną energetyką;
 • współpracę pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
 • angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne, planowanie i monitorowanie działań związanych z neutralnością klimatyczną i efektywnością energetyczną;
 • promowanie innowacji, edukacji i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;
 • budowanie akceptacji społecznej dla transformacji energetycznej przez transparentność i otwartość procesów decyzyjnych związanych z polityką klimatyczną i energetyczną.

Nagrody

 • Nagrodą w konkursie jest dyplom i tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”. Przed­stawiciele laureatów i wyróżnionych konkursu wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii.
 • Wszyscy finaliści konkursu otrzymają dyplom potwierdzający udział w finałowej części konkursu (Finalista Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2023).
 • Lista laureatów, wyróżnionych i finalistów konkursu zostanie ogłoszona podczas Forum Rozwoju Lokalnego, połączonego z wręczeniem certyfikatów, w grudniu 2023 r.

Jak aplikować?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie FORMULARZA (w załączeniu w wersji edytowalnej) oraz przesłanie wypełnionego wniosku podpisanego podpisem kwalifikowanym na adres: konkurs@zmp.poznan.pl lub za pośrednictwem ePUAP (skrzynka podawcza ZMP Poznań) w terminie do 11 września 2023 r. włącznie.

  Konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Orga­nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Operatorem programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Więcej informacji o konkursie jest w załączonej Broszurze konkursowej, w której znajduje się również Formularz i Regulamin.

  Załączniki:
  FORMULARZ SLZ 2023
  Broszura konkursowa SLZ 2023 - PDF
  Broszura konkursowa SLZ 2023 - WORD

  Pozostałe aktualności

  Gospodarka komunalna
  20221213-ZMP-ZTE-35m.jpg
  Jak reagować na kryzys energetyczny i klimatyczny w mieście – relacja z seminarium FRL
  W jaki sposób komunikować się z mieszkańcami w czasach kryzysu energetycznego? Dlaczego warto pójść drogą transformacji energetycznej? Po co zatrudniać energetyka miejskiego? – o tym m.in. rozmawiano podczas ostatniego seminarium FRL.
  Gospodarka komunalna
  FRL_www__1_.png
  Jak reagować na kryzys klimatyczny i energetyczny w mieście
  O komunikacji kryzysowej i modelach reagowania na kryzys klimatyczny i energetyczny w mieście mówić będziemy 13 grudnia podczas kolejnego seminarium online z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego.
  Gospodarka komunalna
  PLANSZA_OGOLNA.jpg
  Samodzielność energetyczna gmin – zapis wideo seminarium FRL
  Samodzielności energetycznej gmin poświęcone było seminarium z cyklu Forum Rozwoju Lokalnego, na które zaprosił Związek Miast Polskich wraz z firmą ABRYS. Temat okazał się niezwykle interesujący – w spotkaniu online uczestniczyło ponad 470 osób.
  Gospodarka komunalna
  seminarium_FRL_1_12-www.png
  O samodzielności energetycznej gmin – zapraszamy dzisiaj na seminarium FRL
  W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych Związek Miast Polskich organizuje kolejne z cyklu seminariów Forum Rozwoju Lokalnego, poświęconych tej tematyce.
  Gospodarka komunalna
  grafika_FRL_www_FINAŁ.jpg
  O odzyskiwaniu energii z odpadów – zapraszamy na seminarium FRL
  W związku z rosnącym znaczeniem rozwoju lokalnych polityk energetycznych, ZMP organizuje specjalny cykl seminariów Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem zapraszamy na spotkanie dotyczące termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
  Gospodarka komunalna
  MicrosoftTeams-image.png
  Transformacja energetyczna polskich miast – relacja z seminarium FRL
  Strategicznemu tematowi transformacji energetycznej polskich miast było poświęcone specjalne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego. Było to pierwsze z kilku spotkań, jakie ZMP zorganizuje dla miast na ten temat w najbliższych kilku tygodniach.

  Partnerzy