Nowelizacja upzp – prezentacje i zapis wideo spotkania konsultacyjnego dla miast

Kształtowanie przestrzeni Opublikowano: 17.01.2022
pizp.jpg
Już na etapie pre-konsultacji miasta mogą zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele propozycji padło podczas spotkania dla miast 14 stycznia.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w dniu 31 grudnia ub.r. do pre-konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma zastąpić wcześniej zapowiadaną nową regulację w tym zakresie (pismo MRiT wraz z linkami do dokumentów dostępne na naszej stronie internetowej tutaj).

Zarząd ZMP ustosunkuje się do projektu na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. we Włocławku. Jednak ponieważ opinia Zarządu powinna jak najlepiej wyrażać stanowiska naszych miast, Związek zorganizował 14 stycznia br. spotkanie online, w którym wzięło udział ponad 200 przedstawicieli miast. Wykorzystując wypracowaną w ostatnich dwóch latach formułę Forum Rozwoju Lokalnego – chcąc umożliwić przedstawicielom miast również wymianę opinii i dyskusję – ZMP zaprosił na specjalną edycję Forum, poświęconą projektowi ustawy.

Podczas spotkania dyrektor Michał Gil z Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaprezentował ogólne założenia projektu nowelizacji. Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP przypomniał główne postulaty ZMP w tej sprawie (do pobrania tutaj), a Robert Szymala, urbanista z Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu przedstawił komentarz do propozycji ministerstwa odnośnie zmian w planowaniu przestrzennym. Natomiast Katarzyna Spadło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odniosła się do proponowanych zmian w ustawie o rewitalizacji.
Prezentacje Katarzyny Spadło oraz dyr. Michała Gila znajdują się pod tekstem w załączeniu.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza przedstawicieli miast do nadsyłania uwag na temat propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześni Związek Miast Polskich prosi, byście Państwo, kierując swoje uwagi i propozycje do Ministerstwa, zechcieli wysłać je także do Biura ZMP do wiadomości, najpóźniej do dnia 19 bm. włącznie (termin wskazany przez resort – 17 stycznia) na adres: biuro@zmp.poznan.pl.

Projekt nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR oraz formularzem zgłaszania uwag jest również dostępny na stronie internetowej MRiT tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo spotkania.

Załączniki:
Prezentacja dyr. M. Gila (MRiT)
Prezentacja K. Spadło

Pozostałe aktualności

Kształtowanie przestrzeni
ZAPROSZENIE-pizp-grafika.jpg
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – spotkanie konsultacyjne dla miast
ZMP zaprasza przedstawicieli miast do nadsyłania uwag oraz do dyskusji na temat propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Partnerzy